Rady pedagogiczne

Oferujemy szkolenia dla rad pedagogicznych obejmujące następujące tematy:

  • umiejętność rozpoznawania uczuć u siebie, rodziców i uczniów
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • budowanie kontaktu na pozytywnych emocjach
  • budowanie grupy (klasy) opartej na współpracy
  • proces grupowy
  • jak czerpać siłę z emocji

Szkolenia trwają 3/4 godziny zegarowe i mają charakter warsztatowy. Podczas zajęć każdy z uczestników konfrontuje się z własnymi emocjami oraz odkrywa lub wzmacnia swoje mocne strony.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt zajęć oraz spis lektur pomocnych w kontakcie z dziećmi i ich emocjami.

Zajęcia prowadzi dr psychologii oraz certyfikowany trener, z doświadczeniem w pracy w szkole.

O rozwoju myślimy systemowo. Uważamy, że w pełni wzrastamy, jeśli rozwijamy się całościowo. Z tego powodu, poza zajęciami dla dzieci, oferujemy zajęcia dla rodziców.