Psycholog

Pomoc psychologiczna świadczona jest m.in. osobom, które przeżywają ciężkie chwile, doświadczają konfliktów małżeńskich, nie mogą porozumieć się z własnymi dziećmi, mają niskie poczucie własnej wartości lub doświadczają innych trudności.

Spotkanie trwa 50 minut.

Koszt 100 zł.

O rozwoju myślimy systemowo. Uważamy, że w pełni wzrastamy, jeśli rozwijamy się całościowo. Z tego powodu, poza zajęciami dla dzieci, oferujemy zajęcia dla rodziców.